Monday, April 30, 2018

Acknowledgements

According to our source 'a page of acknowledgements is usually included at the beginning of a Final Year Project, immediately after the Table of Contents.'
So, in other words, it's academic. Acknowledgements are given in a certain tone and there are rules around attribution; who you should and shouldn't thank.

Here again, it wouldn't matter whether your subject or object of research required following in the footsteps of Fredric Jameson or identifying remaining strands of quandong trees.Sunday, April 29, 2018

அப்பா

நிச்சயமாக என் தந்தையின் கடமை பற்றி ஒரு ஆங்கில மொழி இடுகை இடுகிறேன்.
நான் புலம்பெயர்வு வழங்குவதற்கான ஒரு பிங்-அப் வேலை செய்த போது,அப்பாவைப் பற்றி நான் எழுதிய அனைத்து கவிதைகளும் அவற்றின்ஆதரவில் தகுதி பெற்றுள்ளன என்பதை நான் கவனிக்கிறேன்.
 
"தந்தையின் சுவர்கள் அவர் தன்னை கட்டியெழுப்பினார்"
"டாடி பாட் ஃபார் ஃபேம்"

என் கவிதை அது என்ன இருந்தாலும். இது இனிப்பு நாய்களிடமிருந்து மாறுபட்ட விஷயம். 

Saturday, April 28, 2018

Pages of it

While I ponder the instructions that ask me which index I wish to delete and cast further glances at index.html, index.cgi and index.shtml before deciding
(Wouldn't it make more sense to keep them in the directory and select the one(s) you wish to use?)
we'll note that there's a bookish synonym for every chapter and at each story and not let that deter us from seeing what a closer look at the classic index, that takes you to individual terms and phrases in the work to which it belongs, does for our understanding of pamphlets and pages alike.


Wednesday, April 25, 2018

Upend a penned index

Certainly there are indexes/indices for fiction and for magazines. Different again to index.php and to the index at the back of that volume on diacritical hermeneutics, this is library indexing and can be used on journals and broadsheets, films and television.

Journals attract the kind of index that calibrates for quality and relevance rather than one that takes a simple fan or collector's delight at compiling lists of old magazines.
There are both newspaper archives and a specific index that will take you to articles of interest.
Tertiary institutions continue to do a sound job; University of Michigan library keep an index of short stories going back to 1830
Poetry Foundation appear to run both as a commercial (or at least promotional) vehicle as well as an index of classic verse.

This is not to mention author and subject indexes.

No wonder I have trouble getting a handle on index.htm  Anything that points things out at all points can be an index

Tuesday, April 24, 2018

Index

An index is employed for more scholarly works too. Reference books use an index to facilitate ready access. But a search for index reminds us that a Web index looks slightly different.

When I'm offline I will look in the index to find references to Richard Kearney. When I'm online I'll put his name in the search engine. The index on a website just lists the pages it contains.
Image result for index richard kearney

A pen, dicks

 The dictionary definition of this type of appendix
supplementary material at the end of a book, article, document, or other text, usually of an explanatory, statistical, or bibliographic nature.
 In our appendix links we saw the explanatory in those Australian rhyming slang words and bibliographic where it pertains to Ernst Bloch. The technical specifications in the other example only expound.

II

We expect to see Works Cited in an academic context where it is important the line of accreditation is acknowledged.

It is also in the nature of the subject matter where little is created from whole cloth. It's not like giving your account of hunting rabbits with a Brno .22 rifle where the ability to entertain or inform are what's important, not how well it cleaves to the purpose or expectation of previous notions.

Monday, April 23, 2018

Take out your appendix

I was writing well before I had writing praxis in a formal academic setting. Some of the theory didn't mesh with my methodology but one thing I did learn is text analysis.

Before examining the appendix you would want to know something of the construction of this text. It may be old school and you may not be able to click off and play a game or update your status but it is nonetheless multilayered.

We are looking at pages 819 to 855 of Journal of the American Musicological Society volume 70, number 3.

Title is 'Colloquy [next line] Ernst Bloch's Musical Thought'. It is a section of a (still wider) journal that looks at Ernst Bloch's musical thought through the eyes of convenors John Deathridge and Michael Gallope who write the introduction.
Five scholars take their carefully argued treatise to the fray: Beth M. Snyder, Stephen Decatur Smith, Sherry Lee, Benjamin M. Korstvedt, and Elaine Kelly. The section of the journal concludes with the appendix:selected writings by Bloch and Works Cited.

It seems only fair that philosophy students or music journalists after taking their turn at dissembling Bloch's thinking, are gracious enough to point the reader to works by Bloch himself. Image result for ernst bloch


Wednesday, April 18, 2018

Append IX

Again, because of the non-sequential nature of webpages, it would be difficult to privilege them in the same way as a reference work does, where the appendix contains supplementary information. Where the glossary explains terms, the appendix provides charts and graphs and the like.

Not that an appendix has to be abstract; it can be about tin lids, bush tracks or sheets of corrugated iron.

Wednesday, April 11, 2018

Chapter won

Chapters are listed under contents. They're also a feature of books - longer books. While the information contained in a reference work can manifest itself in different media, the use of chapters is something common to both fiction and nonfiction but not once it moves off the page. And not even when the pages are glossy.

Tuesday, April 10, 2018

دو هزار و هفده

سال 2017 میلادی درگذشت. اندرو در نوامبر 2016 درگذشت، پدرم همه برادران و خواهران دیگر را در کنار او در شب سال نو داشت؛ او در ساعت یک بعدازظهر روز سال نو فوت کرد.

همانطور که من سال دوم بازنشستگی زودرس خود را وارد کردم، اخبار در فیس بوک از وضعیت همکار خود بود. زمانی که من هماهنگ کننده اسناد دانشجویی بودم، سون اکنر مدعی آزمون شد، بنابراین ما همان انتهای راهرو را به اشتراک گذاشتیم.
او به روش خود افسانه ای بود: یک پسر کوچک که دوست داشت نوشیدنی و سیگار بکشد اما همچنین پس از شرکت در مراسم خاکسپاری یکی دیگر از همکاران اظهار داشت که دین کافی نیست. شان که سالن سالانه گلف را سازماندهی کرد، کارکنان مجبور شدند با حامیان مالی شرکت کنند. من هرگز گلف را بازی نمی کردم در غیر این صورت آنها یک رویداد سرگرم کننده و یک تمرین خوب بود.
این ثابت کرد مثبت است که همه چیز به بدتر شدن زمانی که روز سالانه گلف لغو شد و بعدا - یک تمرین تیمی دیگر می تواند استدلال کند - او با کارکنان در پارک در سراسر جاده در یک روز بعد از ظهر گرفتار شد.
در یک تغییر شگفت انگیز، او یک راننده اتوبوس شد تا یک روز این پیام ظاهر شد
"سلام فیس بوک، داستان های اتوبوس بیشتری وجود نخواهد داشت.من بیماری عضلانی حرکتی دارم و نمی توانم دیگر کار کنم. سخنرانی من در حال انجام است و من می توانم آن را در دست ها و پاها احساس کنم. من تنظیم می کنم که من می توانم و من 'م سپاسگویی برای عشق همسر و خانواده و بهترین سیستم بهداشت جهانی لعنتی در جهان. Cheers شان. "  

 استفن هاوکینگ فراتر از آنچه دکتر پیش بینی کرد، زندگی می کرد. نه خیلی شان 

Monday, April 09, 2018

Not content

 Image result for contents


Despite this recent spate of posts in other languages - the meaning changing in the process of translation - this is not a blog particularly interested in language as a theme. This is good as it means there is no need to look at the generic nature of contents: the contents of my locker/wallet/fridge. The difference with magazines and journals, doctorates and reference works, is that the contents are stated. It would be like seeing next to that cute picture of the kids when they were younger, a non-shopping list that told you what was on each shelf/section.

There's no need.

But similarly how do you really have a 'preface' or a 'foreword' on a website when the viewer can come it from any point? Technically you could randomly open to page 134 but that's not the same thing. Websites aren't strictly sequential.

Sunday, April 08, 2018

Contents revealed

Considering the number of Web-based features that take their cue from paperbound forms, it wouldn't hurt to take a look at Contents. Here the contents are placed in the left hand margin, apart from the text itself; a great layout. For those who are trying to get their head around Chapter 17 Hermeneutic Ontology, it's helpful to have the contents, which expand in summary what is being covered
17.1 Historical Presuppositions
17.1.1 The Perils of Traditional Ontology

While the index will take you to particular terms you want to go directly to, the contents are broader and take you through in order. Opuntoid cacti could appear in the front as there is a sizeable entry on them in the Herbiguide. Opuntia engelmannii if you don't spot it on the page will be in the index.

II
Contents in a web environment are what you see on the homepage or at the top or side of the screen when you're accessing the site. The difference is in the metatext; I can refer to other published writings in a printed work but I can't link to them.

Anyone charged with updating their website at intervals knows that content has a different meaning in the online world.

III

Table of contents

Saturday, April 07, 2018

جرح مميت

لقد ذكرت أنني أكتب أشياء لن أضمها عادةً في مدونتي ، لذا فإليك النقطة التي دفعنا بها إلى الأمام قليلاً.

 لدي ثلاثة أصدقاء مقربين: تيم بينينج وستيف ييتس وأندرو ماكوين

كنت أعرف أندرو منذ أن كان في السابعة عشرة من العمر وانتقلت لأول مرة خارج المنزل. أتذكره وهو يمارس غيتاره بلا نهاية. لقد كان ذكيًا شرسًا وشريكًا كاملًا ؛ الاسمية للدورة في منزل المسكن داخل المدينة.
عندما لا تزرع سلسلة كبيرة من الأصدقاء ، من المهم التمسك بالأصدقاء الذين تتواجد معهم. لكنني كنت ساذجة حتى مع التلميحات والإشارات اللانهائية

 لم يعيش لرؤية خمسين له 

קל כמו יום ראשון בבוקר

אני לא יודע מה זה מקל על הבלוג מאשר לעבוד על האתר שלי, להגיש שירים או להגיש בקשה לכתוב משימות.

חלק מהבעיה היא שזה פשוט כל כך קל לכתוב ב- Blogger (Blogspot) - אני לא צריך להיכנס, קוד או קרב עם מתחרים תבניות דף הבית.

優柔寡斷

事情開始變得嚴峻起來; 現在是四月,我仍然在四處遊蕩。 在我園藝的時候,我遇到了一個顯而易見的事實,那就是我需要決定我在做什麼。 只要我仍然分歧是要找工作還是開始家庭式的生意,我什麼都不會做。

 外出找工作比較容易,但寫作是我想做的和我應該做的事情。

Wednesday, April 04, 2018

Do you think The(y)saurus?

Tuesday, April 03, 2018

Bren development

Sometimes when you're writing, the subconscious seeps in and subtexts appear. It was like me having the thought that I would do the last of the hundred top websites and then forget the recap that is a feature of this project.

The problem with searching for worst film, TV and video game databases is that they inevitably want to show you the worst films, TV programs and games rather than the databases.
Worst streaming 
well looper ranks the streaming services from worst to best but how big is their list?

You can find even the esoteric and the wilfully obscure in the Australian film database
Ozmovies doubles as an Australian television database
Spoilt for choice, there's at least one Australian video game database

Is Pop-Up Advertising Dead?

ServCorp and their virtual office package

There are wikis from the National Library of Australia, not to mention entries on Australia in wikis  concerning DC Comics and Doctor Who
While who better than Cracked to tell us about the worst wikis

I think we know what the worst encyclopedia is as it's been mentioned a couple of times and there's differing opinions on what constitutes the worst dictionary
You can look up the worst dictionary definition into the bargain

It would be a murky trawl to go through worst classifieds but a look at this mucho macho beast might make it a contender. Or you can check out the fluctuating opinion on worst booking engines.

In Antipodean terms, that leaves us with Australian dictionaries and encyclopedias, classified ads and reservation software.
We can leave consideration of the ocker thesaurus or the worst glossary since they weren't in the top 100

Monday, April 02, 2018

ιστός

Το καλύτερο πράγμα για το blogging είναι ότι παίρνετε να είστε υπεύθυνοι.
 
Όπου άλλες μορφές γραφής επιβάλλουν πειθαρχία, αυτό είναι ένα μέρος για να εξερευνήσετε, να πειραματιστείτε.
 Μερικές από τις νεανικές μου εργασίες είναι πειραματικές για χάρη της - ή για τη διασκέδαση.